Hoe werk ik?

De naam U&Co staat voor een succesvolle coöperatie tussen jou en je coach.
In deze coöperatie mag je verwachten dat ik er met volle aandacht ben om te helpen
met jouw vraag. Maar ook voor jou is er een belangrijke rol weggelegd om open
minded aan de slag te gaan.

De lengte van het coachingstraject kan variëren van enkele gesprekken tot een
langduriger traject. De duur hangt helemaal af van de vraag en de impact die
het op je heeft . Ervaring leert dat het gemiddelde traject uit 5 à 6 gesprekken
bestaat.

Het coachingstraject kent in grote lijnen een vaste opbouw:

1. De stip op de horizon
We starten met het helder krijgen van het resultaat dat je wilt bereiken.
Ik vraag je het hemd van het lijf om duidelijk te krijgen wat jouw stip op de
horizon is.

2. De ui
Als de stip helder is zoemen we, vergelijkbaar met het afpellen van een ui,
verder in op je behoeften, je gevoel en je gedrag in specifieke situaties.

3. De wegen naar Rome
Er zijn altijd meerdere wegen die naar Rome leiden. De kunst is om zoveel
mogelijk opties met een open mind te bekijken, zonder direct te veroordelen.

4. Op pad
Een oplossing die je vanuit je kern ziet zitten, heeft op de lange termijn
het meeste effect. Met de oplossing die het beste op jou aansluit ga je
concreet aan de slag.

Ik ben voorstander van een resultaatgerichte aanpak en peil tussendoor dan ook
regelmatig of je op weg bent naar het juiste doel.

Afhankelijk van de situatie maak ik gebruik van diverse hulpmiddelen en
methodieken, zoals:

  Aandachtgerichte therapie (Mindfulness) (Lees meer..)

 Transactionele Analyse (TA)

TA gaat ervan uit dat ervaringen in de vroege levensjaren ervoor zorgen dat een mens
besluiten neemt over zichzelf en zijn omgeving. Deze positieve of negatieve besluiten
(scriptbesluiten genoemd) zijn van invloed op de kwaliteit van het verdere leven.
Van negatieve besluiten heb je last in je verdere leven, terwijl positieve besluiten
een stimulerende invloed hebben. De TA methodiek is erop gericht de scripts te
analyseren en door gedragsveranderingen te proberen het script om te buigen.

Verbergen

  Kernkwaliteiten (Lees meer..)

  Rationele Emotieve Therapie (RET) (Lees meer..)

  Belbin (Lees meer..)

Wat de rups het einde noemt, noemt de rest van de wereld een vlinder
(Lao-Tse)