Hoe werk ik?

De naam U&Co staat voor een succesvolle coöperatie tussen jou en je coach.
In deze coöperatie mag je verwachten dat ik er met volle aandacht ben om te helpen
met jouw vraag. Maar ook voor jou is er een belangrijke rol weggelegd om open
minded aan de slag te gaan.

De lengte van het coachingstraject kan variëren van enkele gesprekken tot een
langduriger traject. De duur hangt helemaal af van de vraag en de impact die
het op je heeft . Ervaring leert dat het gemiddelde traject uit 5 à 6 gesprekken
bestaat.

Het coachingstraject kent in grote lijnen een vaste opbouw:

1. De stip op de horizon
We starten met het helder krijgen van het resultaat dat je wilt bereiken.
Ik vraag je het hemd van het lijf om duidelijk te krijgen wat jouw stip op de
horizon is.

2. De ui
Als de stip helder is zoemen we, vergelijkbaar met het afpellen van een ui,
verder in op je behoeften, je gevoel en je gedrag in specifieke situaties.

3. De wegen naar Rome
Er zijn altijd meerdere wegen die naar Rome leiden. De kunst is om zoveel
mogelijk opties met een open mind te bekijken, zonder direct te veroordelen.

4. Op pad
Een oplossing die je vanuit je kern ziet zitten, heeft op de lange termijn
het meeste effect. Met de oplossing die het beste op jou aansluit ga je
concreet aan de slag.

Ik ben voorstander van een resultaatgerichte aanpak en peil tussendoor dan ook
regelmatig of je op weg bent naar het juiste doel.

Afhankelijk van de situatie maak ik gebruik van diverse hulpmiddelen en
methodieken, zoals:

  Aandachtgerichte therapie (Mindfulness) (Lees meer..)

 Transactionele Analyse (TA) (Lees meer..)

  Kernkwaliteiten (lees meer…) (Lees meer..)

  Rationele Emotieve Therapie (RET)

RET gaat uit van het idee dat het niet de problemen zélf zijn die het leven
moeilijk maken, maar de manier waarop men tegen problemen aankijkt.
Met rationeel-emotieve therapie leer je om je bewust te worden van irrationele
gedachten. RET gaat er vanuit dat het onderzoeken van de eigen gedachten de
sleutel is tot het veranderen van de emotionele beleving. Door anders tegen
gebeurtenissen aan te kijken zul je je beter voelen en anders gaan gedragen.

Verbergen

  Belbin (Lees meer..)

Wat de rups het einde noemt, noemt de rest van de wereld een vlinder
(Lao-Tse)